esteeHet boek Estee

herdruk – 10 euro editie Deze diep ontroerende, maar nergens pathetische vertelling gaat over het meisje Estee dat in onstuitbare woordenstromen zichzelf en de wereld probeert te verklaren. Daarbij ondervindt ze weinig steun van haar onverschillige ouders, die niet zien waar het nukkig puberaal gedrag van hun dochter overloopt in depressie.

Het boek Estee verscheen voor het eerst in 1999.

‘Een schijnbaar achteloos geschreven vertelling over een meisje wier lach langzaam verdween, zonder dat iemand dat zag.’ Spits

‘Een gegarandeerd succesnummer voor de literatuurlijst.’ NBD Biblion